NANOCON - International Conference on Nanomaterials - Research & Application

Conference Proceedings - NANOCON 2009

1st International Conference
October 20th - 22nd 2009 / Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, EU
www.nanocon.eu
ISSN: 2694-930X
ISBN: 978-80-87294-13-0
Proceedings of the conference were published in Web of Science and Scopus.

Number of participants: 206 (32 foreign)
Number of paper 145 (92 papers and 53 posters)
Number of students 39
Number of countries 17

List of exhibitors
H Test
RMI
EDLIN
Nano Iron
NanoSight Ltd.
Carl Zeiss
Měřicí technika - Morava
Pragolab
Specion, s.r.o.
Anamet, s.r.o.

Survey - definition Nanotechnology
17 participants, of which 37 % was for definition OECD (2009): Nanotechnology is a collective term for a group of interrelated science and technology, which together contribute to understanding the properties of matter and processes at very small dimensions (typically in the range 1 - 100 nm).

Survey of participants
19 participants - Ø age 37 years, 1/5 of respondents women, 70 %  respondents from IR, 15 % students and 15 % employee of companies.
Satisfaction with the conference, in rare cases, participants would change the place and the conference.

Competition for the best poster
1st place
MAŠEK Josef, Mgr., BARTHELDYOVÁ Eliška, KOUDELKA Štěpán, KORVASOVÁ Zina, HUVAROVÁ Ivana, KRATOCHVÍLOVÁ Irena, RAŠKA Milan, LEDVINA Miroslav, MILLER Andrew D., TURÁNEK Jaroslav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno: „Připrava monodispersnich nikl-chelátovych nanoliposomů pro imobilizaci his-tag proteinů: studium jejich struktury pomoci TEM, AFM a dynamickým rozptylem světla“.
2nd place
VEVERKA Miroslav, Ph.D., POLLERT E., ZÁVĚTA K., JIRÁK Z., KAMAN O., KNÍŽEK K., MARYŠKO M., VEVERKA P., KAŠPAR P., Fyzikální ústav AV ČR, Praha: „Nanokrystalický Co1-xZnxFe2O4 jako tepelný prostředník pro magnetickou hypertermii“.
3rd place
NOVOTNÝ Filip, Ing., KRAKOVSKÝ I., PLEŠTIL J., PROŠKA, J., České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha: „Příprava kompozitních nanomateriálů na bázi kvovových nanočástic a hydrogelů“.

Accompanying program
Excursion to the company ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm        
Excursion to the company Solartec, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Excursion to the company LISS a.s., Rožnov pod Radhoštěm
Excursion to the company Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Excursion to the Wooden City, Rožnov pod Radhoštěm

Read more
Scroll to Top