OCELÁŘI

Conference Proceedings - OCELÁŘI 2016

32. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli
31.3. - 1.4. 2016 / Hotel Energetic, Rožnov p. R., Česká republika
www.ocelari.cz
ISBN: 978-80-87294-65-9

Ve dnech 31.3. - 1.4.2016 se v Rožnově p. Radhoštěm konal 32. ročník tradiční ocelářské konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Konference byla zahájena úvodním slovem prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc., děkankou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava. S úvodní vyžádanou přednáškou nazvanou "Bude rok 2016 pro ocelářství dalším přelomovým rokem?" vystoupil RNDr. Jaroslav Raab ze společnosti Hutnictví železa a.s. Další zvaný řečník Ing. Miroslav Chlumský z Ministerstva průmyslu a obchodu, přednesl přednášku "Státní podpora výzkumu a vývoje na MPO".

Společenský večer se konal 31. března ve valašské kolibě Kordulka.

Na konferenci bylo evidováno celkem 80 účastníků. Konference se účastnili převážně lidé z podniků a výzkumných ústavů. Studenti vysokých škol měli také své zastoupení v řadách účastníků.

Národnostní složení tohoto ročníku konference: 68 účastníků z České republiky, 9 ze Slovenska a 3 z Polska. Bylo předneseno 19 příspěvků.

Sponzoři konference: ŽĎAS, a.s.; RMS, a.s. Košice; TSI System s.r.o.;  ANAMET s.r.o.; HOBRA - Školník s.r.o.; Promat s.r.o. 

Read more
Scroll to Top